З метою покращення показників якості питної води для споживачів ОКВП «Дніпро-Кіровоград» розробляється проєкт
«Нове будівництво комплексу з виробництва та дозування гіпохлориту натрію на ДВС магістрального водоводу "Дніпро-Кіровоград" по вул. Заводська, 5а, с. Ревівка-2, Павлівська сільська рада, Світловодського району, Кіровоградської області»

26 січня 2022

Метою реалізації даного проєкту є: поліпшення мікробіологічних показників питної води, з врахуванням підвищення безпеки і якості технологічного процесу знезараження води й зниження загрози створення надзвичайних ситуацій для прилеглої селітебної території. За рахунок застосування сучасних засобів автоматики технологічних процесів знезараження, планується підвищити надійність системи водопостачання споживачів підприємства.

На даний час знезараження води на водопровідних очисних спорудах передбачає подвійне хлорування: попереднє хлорування води, що надходить на очисні споруди та вторинне хлорування, після очисних споруд перед резервуарами чистої води.

Хлор являє собою високотоксичну речовину. Для перевезення та зберігання якої необхідно дотримуватись високих вимог безпеки, так як несе шкоду для людини та навколишнього середовища. Одним із шляхів вирішення цього питання є заміна рідкого хлору на інший хлоровмісний реагент - гіпохлорит натрію. Зберігаючи всі переваги хлорування, метод знезараження за допомогою водного розчину гіпохлориту натрію дозволяє уникнути основної проблеми - роботи з високотоксичним газом.