Офіційна відповідь ОКВП «Дніпро – Кіровоград» на статтю у «Вечірній газеті» щодо змін до типового договору

17 жовтня 2019

На сайті «Вечірня газета» опубліковано матеріал під назвою «Про те, як обласний водоканал типовий договір «конкретизував»».

В тексті статті вказано, що «родзинкою» такого договору є введення окремого платежу за т. з. абонентське обслуговування. Зазначається, що підприємство не розмістило тексти договорів. Автор наголошує, що договір, який розробило і пропонує підприємство індивідуальним споживачам, не містить усіх істотних умов, передбачених Законом, зокрема, відповідальності виконавця за порушення договору виходячи з аналізу пункту 28 договору пропонованого споживачам та коротко зупиняється на невідповідності пункту 4 та 19 договору вимогам законодавства.

Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград» вважає, що викладена та розміщена інформація та думка автора статті не відповідають дійсності і є упередженим зображенням подій з наступних підстав.

Статтею 12 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» встановлено, що відносини між учасниками у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються винятково на договірних засадах відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України. Типові договори про надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 690 від 05 липня 2019 року.

Затверджені постановою КМУ № 690 типові договори містять положення про ту «родзинку» про яку вказує автор статті, а саме додаткового платежу у вигляді абонентської плати. Цей додатковий платіж введений з 01.05.2019 року Законом України «Про житлово-комунальні послуги». Акцентуємо, що положення про абонентську плату в проектах договору є результатом виконання прямих норм Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України № 690 від 05 липня 2019 року.

Текст індивідуального договору підготовленого підприємством на основі типового та містить конкретні положення про порядок реалізації споживачем і виконавцем перелічених вище прав та обов’язків, які чітко не визначені типовим договором. При цьому, підприємство не звузило коло своїх обов’язків та не розширило свої права порівняно з обов’язками та правами, покладеними на Виконавця, а лише конкретизувало умови, що стосуються зазначення чіткого переліку користувачів послуг, порядку оплати за надані послуги, порядку надання інформації та показників обліку споживачами, визначені розмір відповідальності обох сторін.

В розміщених на офіційному сайті підприємства бланках договорів підприємство врахувало вимоги чинного законодавства, які стосуються даного виду договору та передбачають всі його істотні умови, встановлені ст. 12 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та типових договорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 690 від 05.07.2019 р. Розміщені договори є саме проектами договорів, як передбачено ч. 3 ст. 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» і в іншій формі вони просто не можуть бути розміщені.

В опублікованій статті увагу читача акцентують на нібито ухиленні підприємства від відповідальності за порушення договору у разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості, виходячи з аналізу автором пункту 28 договору пропонованого споживачам. Зауважимо, що законодавством штрафних санкцій при вказаному виді порушення не визначено.

Не відповідають дійсності й висвітлені зауваження до пункту 4 проекту пропонованого договору. Типовий договір не містить вимог відображати інформацію про споживача винятково в кількісному вираженні.

Щодо наведеної нібито невідповідності п. 19 проекту пропонованого проекту договору, що стосується строків передачі показників лічильника, повідомляємо наступне. В редакції договору прописано, що споживачам потрібно передавати показники засобів обліку не лише в останній день місяця, а протягом останніх 5-6 днів в залежності від календарного місяця.

ОКВП «Дніпро–Кіровоград» наголошує, що умови пропонованого споживачам підприємства договору відповідають вимогам чинного законодавства, положення пунктів договору викладено на основі типового та містять конкретні положення про порядок реалізації споживачем і виконавцем прав та обов’язків.

Повна відповідь, надіслана листом на адресу «Вечірньої газети».