Повідомлення щодо схвалення Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік та плану розвитку ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022-2026 роки (скоригованих)

8 листопада 2021

На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №866 від 30.06.2017 року “Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, ОКВП “Дніпро-Кіровоград” оголошує про початок відкритого обговорення питання щодо необхідності схвалення/затвердження Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік та плану розвитку ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022-2026 роки (скоригованих).

З Інвестиційною програмою ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік та планом розвитку ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022-2026 роки (скоригованих) можна ознайомитись за наступним посиланням:

План розвитку (фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) на 2022 – 2026 роки

Річний інвестиційний план використання коштів у першому році плану розвитку на 2022 рік

Пропозиції та зауваження, в письмовому вигляді, приймаються до 18 листопада 2021 року за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна 19а, каб 101.

Відкрите обговорення (відкриті слухання) схвалення/затвердження Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік та плану розвитку ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік (скоригованих) відбудеться за місцем надання послуг ліцензіатом 19 листопада 2021 року о 11:00 за адресою: м. Кропивницький, вул. Озерна Балка, 3а, актова зала Кропивницького ВКГ.

Обґрунтування щодо необхідності схвалення/затвердження Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік та плану розвитку ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022-2026 роки (скоригованих)

Згідно «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 року № 1131(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 02.12.2020 року № 2311), суб’єктам природних монополій, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або повернення коштів за кредитними угодами, узгодженими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), або взятих під державні гарантії, у тому числі до моменту затвердження цього Порядку, на виконання інвестиційних заходів, що враховуються в тарифах на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення, та інших залучених коштів, а також забезпечення цільового використання коштів цими суб’єктами, необхідно розробляти, погоджувати та затверджувати Інвестиційну програму та плани розвитку систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі - ПР) суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Розроблення Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік та плану розвитку обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград” на 2022-2026 роки (скоригованих) обумовлено:

Метою Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік та плану розвитку обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград” на 2022-2026 роки (скоригованих) є поліпшення забезпечення населення Кіровоградської області питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування ВКГ, здійснення робіт по ремонту та реконструкції об’єктів ВКГ, зменшення виробничих витрат підприємства з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги, передбачені ліцензійною діяльністю.

Інвестиційну програму ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік та план розвитку обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград” на 2022-2026 роки (скориговані) необхідно реалізувати якнайшвидше, оскільки це сприятиме прискоренню економічного розвитку підприємства, швидкому формуванню грошових потоків у вигляді прибутку та амортизаційних відрахувань, скороченню термінів використання кредитних ресурсів.

Основними завданнями підприємства на шляху раціонального та економного використання ресурсів є:

Обсяги фінансового забезпечення Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік (скоригованої) складають 318648,6 тис. грн. без ПДВ з них 222034,7 тис. грн. без ПДВ за рахунок позики Світового банку в рамках “Другого проекту розвитку міської інфраструктури”, 46803,9 тис. грн. без ПДВ (з них 30495,0 тис. грн. на послуги водопостачання та 16308,9 тис. грн. на послуги водовідведення) за рахунок амортизаційних відрахувань, 49810,0 тис. грн. без ПДВ за рахунок виробничих інвестицій з прибутку.

Обсяги фінансового забезпечення плану розвитку обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград” на 2022-2026 роки (скоригованого) складають 799492,3 тис. грн. без ПДВ з них 271102,1 тис. грн. без ПДВ за рахунок позики Світового банку в рамках “Другого проекту розвитку міської інфраструктури”, 234019,5 тис. грн. без ПДВ (з них 152475,0 тис. грн. на послуги водопостачання та 81544,5 тис. грн. на послуги водовідведення) за рахунок амортизаційних відрахувань, 294370,7 тис. грн. без ПДВ за рахунок виробничих інвестицій з прибутку.

Виконання програми дасть можливість забезпечити:ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення
питання щодо схвалення/затвердження
Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2021 рік (скоригованої)

19 жовтня 2021

ПереглянутиПовідомлення
щодо схвалення інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград”
на 2021 рік (скоригованої)

6 жовтня 2021

На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №866 від 30.06.2017 року “Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, ОКВП “Дніпро-Кіровоград” оголошує про початок відкритого обговорення питання щодо необхідності схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2021 рік (скоригованої).

З Інвестиційною програмою можна ознайомитись за наступним посиланням:

Інвестиційна програма 2021 (скорегована)

Пропозиції та зауваження, в письмовому вигляді, приймаються до 18 жовтня 2021 року за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна 19а, каб 101.

Відкрите обговорення (відкриті слухання) схвалення/затвердження Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2021 рік (скоригованої) відбудеться за місцем надання послуг ліцензіатом 19 жовтня 2021 року о 11:00 за адресою: м. Кропивницький, вул. Озерна Балка, 3а, актова зала Кропивницького ВКГ.

Обґрунтування
щодо необхідності схвалення/затвердження

інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2021 рік (скоригованої)

Згідно «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 року № 1131(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 02.12.2020 року № 2311), суб’єктам природних монополій, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або повернення коштів за кредитними угодами, узгодженими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), або взятих під державні гарантії, у тому числі до моменту затвердження цього Порядку, на виконання інвестиційних заходів, що враховуються в тарифах на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення, та інших залучених коштів, а також забезпечення цільового використання коштів цими суб’єктами, необхідно розробляти, погоджувати та затверджувати Інвестиційну програму та плани розвитку систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі - ПР) суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

На даний час, зважаючи на фактичні показники виконання інвестиційної програми за 8 місяців 2021 року, у підприємства виникла необхідність коригування заходів інвестиційної програми на 2021 рік.

Розроблення інвестиційної програми обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград” на 2021 рік (скоригованої) обумовлено:

Метою програми (скоригованої) є поліпшення забезпечення населення Кіровоградської області питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування ВКГ, здійснення робіт по ремонту та реконструкції об’єктів ВКГ, зменшення виробничих витрат підприємства з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги, передбачені ліцензійною діяльністю.

Програму (скориговану) необхідно реалізувати якнайшвидше, оскільки це сприятиме прискоренню економічного розвитку підприємства, швидкому формуванню грошових потоків у вигляді прибутку та амортизаційних відрахувань, скороченню термінів використання кредитних ресурсів.

Основними завданнями підприємства на шляху раціонального та економного використання ресурсів є:

Обсяги фінансового забезпечення програми на 2021 рік складають 321819,6 тис. грн. без ПДВ з них 235889,3 тис. грн. без ПДВ за рахунок позики Світового банку в рамках “Другого проекту розвитку міської інфраструктури”, 25966,9 тис. грн. без ПДВ (з них 17097,4 тис. грн. на послуги водопостачання та 8869,5 тис. грн. на послуги водовідведення) за рахунок амортизаційних відрахувань, 48972,2 тис. грн. без ПДВ за рахунок виробничих інвестицій з прибутку.

Виконання програми (скоригованої) дасть можливість забезпечити:ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення
питання щодо схвалення/затвердження
Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік та
плану розвитку ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022-2026 роки

20 серпня 2021

ПереглянутиПовідомлення
щодо схвалення Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік та плану розвитку ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022-2026 роки

9 серпня 2021

На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №866 від 30.06.2017 року “Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, ОКВП “Дніпро-Кіровоград” оголошує про початок відкритого обговорення питання щодо необхідності схвалення/затвердження Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік та плану розвитку ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022-2026 роки.

З Інвестиційною програмою ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік та планом розвитку можна ознайомитись за наступним посиланням:

Інвестиційна програма 2022 План розвитку 2022-2026

Пропозиції та зауваження, в письмовому вигляді, приймаються до 19 серпня 2021 року за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна 19а, каб 101.

Відкрите обговорення (відкриті слухання) схвалення/затвердження Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік та плану розвитку ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік відбудеться за місцем надання послуг ліцензіатом 20 серпня 2021 року о 11:00 за адресою: м. Кропивницький, вул. Озерна Балка, 3а, актова зала Кропивницького ВКГ.

Обґрунтування
щодо необхідності схвалення/затвердження
Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік та
плану розвитку ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022-2026 роки

Згідно «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 року № 1131(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 02.12.2020 року № 2311), суб’єктам природних монополій, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або повернення коштів за кредитними угодами, узгодженими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), або взятих під державні гарантії, у тому числі до моменту затвердження цього Порядку, на виконання інвестиційних заходів, що враховуються в тарифах на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення, та інших залучених коштів, а також забезпечення цільового використання коштів цими суб’єктами, необхідно розробляти, погоджувати та затверджувати Інвестиційну програму та плани розвитку систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі - ПР) суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Розроблення Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік та плану розвитку обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград” на 2022-2026 роки обумовлено:

Метою Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік та плану розвитку обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград” на 2022-2026 роки є поліпшення забезпечення населення Кіровоградської області питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування ВКГ, здійснення робіт по ремонту та реконструкції об’єктів ВКГ, зменшення виробничих витрат підприємства з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги, передбачені ліцензійною діяльністю.

Інвестиційну програму ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік та план розвитку обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград” на 2022-2026 роки необхідно реалізувати якнайшвидше, оскільки це сприятиме прискоренню економічного розвитку підприємства, швидкому формуванню грошових потоків у вигляді прибутку та амортизаційних відрахувань, скороченню термінів використання кредитних ресурсів.

Основними завданнями підприємства на шляху раціонального та економного використання ресурсів є:

Обсяги фінансового забезпечення Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2022 рік складають 193349,3 тис. грн. без ПДВ з них 106309,9 тис. грн. без ПДВ за рахунок позики Світового банку в рамках “Другого проекту розвитку міської інфраструктури”, 47108,2 тис. грн. без ПДВ (з них 30686,0 тис. грн. на послуги водопостачання та 16422,2 тис. грн. на послуги водовідведення) за рахунок амортизаційних відрахувань, 39931,2 тис. грн. без ПДВ за рахунок виробничих інвестицій з прибутку.

Обсяги фінансового забезпечення плану розвитку обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград” на 2022-2026 роки складають 595985,3 тис. грн. без ПДВ з них 106309,9 тис. грн. без ПДВ за рахунок позики Світового банку в рамках “Другого проекту розвитку міської інфраструктури”, 246542,8 тис. грн. без ПДВ (з них 158898,8 тис. грн. на послуги водопостачання та 87644,0 тис. грн. на послуги водовідведення) за рахунок амортизаційних відрахувань, 243132,7 тис. грн. без ПДВ за рахунок виробничих інвестицій з прибутку.

Виконання програми дасть можливість забезпечити:ПРОТОКОЛ
проведення відкритого обговорення проєкту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми Обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» на 2021 рік»

28 травня 2021

ПереглянутиПРОТОКОЛ
відкритого обговорення (слухання) питання щодо схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2020 рік (скоригованої)

ПереглянутиПовідомлення щодо схвалення інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2020 рік (скоригованої)

16 листопада 2020

На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №866 від 30.06.2017 року “Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, ОКВП “Дніпро-Кіровоград” оголошує про початок відкритого обговорення питання щодо необхідності схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2020 рік (скоригованої).

З Інвестиційною програмою можна ознайомитись за наступним посиланням:https://drive.google.com/file/d/1eb8mi4Wj3GyciRWGNjCbNaOofaxFN2NY/view?usp=sharing

Пропозиції та зауваження, в письмовому вигляді, приймаються до 27 листопада 2020 року за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна 19а, каб 101.

З метою запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) відкрите обговорення (відкриті слухання) схвалення/затвердження Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2020 рік (скоригованої) відбудеться в режимі онлайн 30 листопада 2020 року о 14.00 годині.

Для участі у відкритому обговоренні просимо надати Skype id та контактний номер телефону учасника, який братиме участь у обговоренні дистанційно для організації відеозв’язку та надіслати відповідні відомості на e-mail: invest@dnipro-kirovograd.com.ua по 27 листопада 2020 року включно.

Обґрунтування щодо необхідності схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2020 рік (скоригованої)

Згідно «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», затвердженого Постановою Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 р. № 1131, суб’єктам природних монополій, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення за регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів цими суб’єктами, необхідно розробляти, погоджувати та затверджувати інвестиційну програму.

На даний час, зважаючи на фактичні показники виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2020 року, у підприємства виникла необхідність коригування заходів інвестиційної програми на 2020 рік.

Розроблення інвестиційної програми обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград” на 2020 рік (скоригованої) обумовлено:

 • необхідністю зменшення виробничих витрат підприємства з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення;
 • необхідністю покращення технічного стану об’єктів та споруд обласного комунального виробничого підприємства "Дніпро-Кіровоград";
 • необхідністю приведення тарифу на послуги централізованого водопостачання та водовідведення до економічного обґрунтованого рівня витрат на їх виробництво та включення до нього планового прибутку;
 • обмеженістю фінансових ресурсів, необхідних для розвитку та утримання в належному технічному стані об’єктів та споруд ОКВП “Дніпро-Кіровоград”.
 • Метою програми (скоригованої) є поліпшення забезпечення населення Кіровоградської області питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування ВКГ, здійснення робіт по ремонту та реконструкції об’єктів ВКГ, зменшення виробничих витрат підприємства з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги, передбачені ліцензійною діяльністю.

  Програму (скориговану) необхідно реалізувати якнайшвидше, оскільки це сприятиме прискоренню економічного розвитку підприємства, швидкому формуванню грошових потоків у вигляді прибутку та амортизаційних відрахувань, скороченню термінів використання кредитних ресурсів.

  Основними завданнями підприємства на шляху раціонального та економного використання ресурсів є:
 • впровадження приладів обліку на етапах добування, подачі та реалізації води;
 • відновлення, модернізація насосного обладнання, реконструкція очисних споруд;
 • зонування водопровідних систем, впровадження регуляторів тиску;
 • встановлення обґрунтованих нормативів на виробничі потреби;
 • впровадження регулювання частоти обертання приводів насосних агрегатів;
 • диспетчеризація та автоматизація технологічних процесів;
 • створення комплексних структур керування процесом енергоефективного водопостачання та водовідведення.
 • Обсяги фінансового забезпечення програми (скоригованої) на 2020 рік складають 537 293,8 тис. грн. без ПДВ з них 469691,0 тис. грн. без ПДВ за рахунок позики Світового банку в рамках “Другого проекту розвитку міської інфраструктури”, 18189,2 тис. грн. без ПДВ (з них 12994,2 тис. грн. на послуги водопостачання та 5195,0 тис. грн. на послуги водовідведення) за рахунок амортизаційних відрахувань, 49413,6 тис. грн. за рахунок виробничих інвестицій з прибутку.

  Виконання програми (скоригованої) дасть можливість забезпечити:

 • зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі водопідготовки, транспортування питної води, а також водовідведення та очистки стоків, що дозволить в подальшому зменшити економічне навантаження на тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення;
 • впровадження на підприємстві сучасних технологій;
 • стабілізацію роботи;
 • удосконалення обліку питної води та стічних вод;
 • поліпшення якості надання послуг з питного водопостачання та водовідведення.


 • ПРОТОКОЛ
  відкритого обговорення (слухання) питання щодо схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2021 рік

  30 вересня 2020

  Переглянути  Повідомлення щодо схвалення інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2021 рік

  17 вересня 2020

  На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №866 від 30.06.2017 року “Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, ОКВП “Дніпро-Кіровоград” оголошує про початок відкритого обговорення питання щодо необхідності схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2021 рік.

  З Інвестиційною програмою можна ознайомитись за наступним посиланням:

  Інвестиційна програма 2021

  Пропозиції та зауваження, в письмовому вигляді, приймаються до 28 вересня 2020 року за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна 19а, каб 101.

  Відкрите обговорення (відкриті слухання) схвалення/затвердження Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2021 рік відбудеться за місцем надання послуг ліцензіатом 29 вересня 2020 року о 14:00 за адресою: м. Кропивницький, вул. Озерна Балка, 3а, актова зала Кропивницького ВКГ.

  Обґрунтування щодо необхідності схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2021 рік

  Згідно «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», затвердженого Постановою Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 р. № 1131, суб’єктам природних монополій, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення за регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів цими суб’єктами, необхідно розробляти, погоджувати та затверджувати інвестиційну програму.

  Розроблення інвестиційної програми обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград” обумовлено:

  Метою програми є поліпшення забезпечення населення Кіровоградської області питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування ВКГ, здійснення робіт по ремонту та реконструкції об’єктів ВКГ, зменшення виробничих витрат підприємства з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги, передбачені ліцензійною діяльністю.

  Програму необхідно реалізувати якнайшвидше, оскільки це сприятиме прискоренню економічного розвитку підприємства, швидкому формуванню грошових потоків у вигляді прибутку та амортизаційних відрахувань, скороченню термінів використання кредитних ресурсів.

  Основними завданнями підприємства на шляху раціонального та економного використання ресурсів є:

  Обсяги фінансового забезпечення програми на 2021 рік складають 268724,1 тис. грн. без ПДВ з них 196627,8 тис. грн. без ПДВ за рахунок позики Світового банку в рамках “Другого проекту розвитку міської інфраструктури”, 25966,9 тис. грн. без ПДВ (з них 17100,4 тис. грн. на послуги водопостачання та 8866,5 тис. грн. на послуги водовідведення) за рахунок амортизаційних відрахувань, 46129,4 тис. грн. без ПДВ за рахунок виробничих інвестицій з прибутку..

  Виконання програми дасть можливість забезпечити:  ПРОТОКОЛ
  проведення відкритого обговорення проєкту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми Обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» на 2020 рік»

  29 січня 2020

  Переглянути  Про відкрите обговорення проєкту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми Обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» на 2019 рік»

  13 грудня 2019

  ОКВП «Дніпро-Кіровоград» повідомляє, що 17 грудня 2019 року о 14:00 в приміщенні ОКВП «Дніпро-Кіровоград» вул. Озерна балка, 3-а, м. Кропивницький, відбудеться відкрите обговорення проєкту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми Обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» на 2019 рік»  ПРОТОКОЛ
  відкритого обговорення (слухання)
  питання щодо схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни за результатами коригування заходів на 2020 рік)

  03 грудня 2019

  Переглянути  Повідомлення щодо схвалення інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни за результатами коригування заходів на 2020 рік)

  20 листопада 2019

  На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №866 від 30.06.2017 року “Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, ОКВП “Дніпро-Кіровоград” оголошує про початок відкритого обговорення питання щодо необхідності схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни за результатами коригування заходів на 2020 рік).

  З Інвестиційною програмою можна ознайомитись за наступним посиланням:https://dnipro-kirovograd.com.ua/inv

  Пропозиції та зауваження, в письмовому вигляді, приймаються до 01 грудня 2019 року за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна 19а, каб 101.

  Відкрите обговорення (відкриті слухання) схвалення/затвердження Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни за результатами коригування заходів на 2020 рік) відбудеться за місцем надання послуг ліцензіатом 02 грудня 2019 року о 15:00 за адресою: м. Кропивницький, вул. Озерна Балка, 3а, актова зала Кропивницького ВКГ.

  Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 2017-2020 роки

  Річний інвестиційний план на 2020 рік


  Обґрунтування щодо необхідності схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни за результатами коригування заходів на 2020 рік)

  Згідно «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», затвердженого Постановою Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 р. № 1131, суб’єктам природних монополій, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення за регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів цими суб’єктами, необхідно розробляти, погоджувати та затверджувати інвестиційну програму.

  Розроблення інвестиційної програми обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград” обумовлено:

  Метою програми є поліпшення забезпечення населення Кіровоградської області питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування ВКГ, здійснення робіт по ремонту та реконструкції об’єктів ВКГ, зменшення виробничих витрат підприємства з надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги, передбачені ліцензійною діяльністю.

  Програму необхідно реалізувати якнайшвидше, оскільки це сприятиме прискоренню економічного розвитку підприємства, швидкому формуванню грошових потоків у вигляді прибутку та амортизаційних відрахувань, скороченню термінів використання кредитних ресурсів.

  Основними завданнями підприємства на шляху раціонального та економного використання ресурсів є:

  Обсяги фінансового забезпечення програми на 2017-2020 роки складають 1492623,91 тис. грн. в тому числі в 2020 році 537293,8 тис. грн. без ПДВ з них 469691,0 тис. грн. без ПДВ за рахунок позики Світового банку в рамках “Другого проекту розвитку міської інфраструктури”, 18189,2 тис. грн. без ПДВ (з них 12994,2 тис. грн. на послуги водопостачання та 5195,0 тис. грн. на послуги водовідведення) за рахунок амортизаційних відрахувань, 49413,6 тис. грн. за рахунок виробничих інвестицій з прибутку.


  Виконання програми дасть можливість забезпечити:

 • зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі водопідготовки, транспортування питної води, а також водовідведення та очистки стоків, що дозволить в подальшому зменшити економічне навантаження на тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення;
 • впровадження на підприємстві сучасних технологій;
 • стабілізацію роботи;
 • удосконалення обліку питної води та стічних вод;
 • поліпшення якості надання послуг з питного водопостачання та водовідведення.


 • ПРОТОКОЛ
  відкритого обговорення (слухання)
  питання щодо схвалення/затвердження інвестиційної програми
  ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки
  (зміни за результатами коригування заходів на 2020 рік)  Повідомлення
  щодо схвалення інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни за результатами коригування заходів на 2020 рік)

  На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №866 від 30.06.2017 року “Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, ОКВП “Дніпро-Кіровоград” оголошує про початок відкритого обговорення питання щодо необхідності схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни за результатами коригування заходів на 2020 рік). З Інвестиційною програмою можна ознайомитись за наступним посиланням:

  Інвестиційна програма ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни за результатами коригування заходів на 2020 рік)

  Пропозиції та зауваження, в письмовому вигляді, приймаються до 29 вересня 2019 року за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна 19а, каб 101.

  Відкрите обговорення (відкриті слухання) схвалення/затвердження Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни за результатами коригування заходів на 2020 рік) відбудеться за місцем надання послуг ліцензіатом 30 вересня 2019 року о 15:00 за адресою: м. Кропивницький, вул. Озерна Балка, 3а, актова зала Кропивницького ВКГ.

  Обґрунтування щодо необхідності схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни за результатами коригування заходів на 2020 рік)  Повідомлення
  щодо схвалення інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни за результатами коригування заходів на 2019 рік)

  На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №866 від 30.06.2017 року “Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, ОКВП “Дніпро-Кіровоград” оголошує про початок відкритого обговорення питання щодо необхідності схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни за результатами коригування заходів на 2019 рік).

  Інвестиційна програма ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни за результатами коригування заходів на 2019 рік)

  Пропозиції та зауваження, в письмовому вигляді, приймаються до 18 листопада 2018 року за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна 19а, каб 101.

  Відкрите обговорення (відкриті слухання) схвалення/затвердження Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни за результатами коригування заходів на 2019 рік) відбудеться за місцем надання послуг ліцензіатом 19 листопада 2018 року о 15:00 за адресою: м. Кропивницький, вул. Озерна Балка, 3а, актова зала Кропивницького ВКГ.

  Обґрунтування щодо необхідності схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни за результатами коригування заходів на 2019 рік)  Повідомлення
  щодо схвалення інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни в частині коригування заходів на 2018 рік)

  На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №866 від 30.06.2017 року “Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, ОКВП “Дніпро-Кіровоград” оголошує про початок відкритого обговорення питання щодо необхідності схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни в частині коригування заходів на 2018 рік).

  З Інвестиційною програмою можна ознайомитись за наступним посиланням: https://www.oblrada.kirovograd.ua/decission/2267/pro-vnesennya-zmin-do-investitsijnoi-programi-okvp-dnipro-kirovograd-na-2017-2020-roki-06-03-2018

  Інвестиційна програма затверджена рішенням сесії Кіровоградської обласної ради №445 від 02 березня 2018 року. З рішенням сесії можна ознайомитись за наступним посиланням: https://www.oblrada.kirovograd.ua/decission/2267/pro-vnesennya-zmin-do-investitsijnoi-programi-okvp-dnipro-kirovograd-na-2017-2020-roki-06-03-2018

  Пропозиції та зауваження, в письмовому вигляді, приймаються до 29 березня 2018 року за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна 19а, каб 101.

  Відкрите обговорення (відкриті слухання) схвалення/затвердження Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни в частині коригування заходів на 2018 рік) (зміни в частині коригування заходів на 2018 рік) відбудеться за місцем надання послуг ліцензіатом 30 березня 2018 року о 11:00 за адресою: м. Кропивницький, вул. Озерна Балка, 3а, конференц-зал адміністративного корпусу.

  Обґрунтування щодо необхідності схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки (зміни в частині коригування заходів на 2018 рік)  Оприлюднюється проект постанови щодо схвалення
  Інвестиційної програми ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на 2017 рік

  На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що проводилося у формі відкритого слухання 28 вересня 2017 року, схвалено проект постанови «Про схвалення Інвестиційної програми Обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» на 2017 рік».

  На виконання вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою від 30.06.2017 № 866, НКРЕКП повідомляє щодо проведення відкритого обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про схвалення Інвестиційної програми Обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» на 2017 рік» за місцем надання послуг Обласним комунальним виробничим підприємством «Дніпро-Кіровоград».

  Проект постанови НКРЕКП разом з протоколом відкритих обговорень Інвестиційної програми Обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» на 2017 рік та обгрунтувальними матеріалами, для прийняття рішення, оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій шляхом розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

  Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються до 27 жовтня 2017 року у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вул. Смоленська,19, м. Київ, 03057; e-mail: investvoda@gmail.com контактна особа: Демчишин Світлана Валеріївна, тел. (044) 207-19-18.

  Відкрите обговорення проекту постанови НКРЕКП « Про схвалення Інвестиційної програми Обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» на 2017 рік» відбудеться 30 жовтня 2017 року о 10:00 в актовій залі приміщення Кіровоградського ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» за адресою: вул. Озерна балка, 3-а, м. Кропивницький.

  Заявки для участі у відкритому обговоренні проекту рішення НКРЕКП приймаються до 27 жовтня 2017 року в письмовому та/або електронному вигляді за адресою: Сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Кіровоградській області, вул. Жовтневої Революції, 72, Кіровоград, 25030, e-mail: energo.kr@newline.net.ua, а копії investvoda@gmail.com.  Повідомлення
  щодо схвалення інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград”
  на 2017-2020 роки

  На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №866 від 30.06.2017 року “Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, ОКВП “Дніпро-Кіровоград” оголошує про початок відкритого обговорення питання щодо необхідності схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки.

  Інвестиційна програма затверджена рішенням сесії Кіровоградської обласної ради №242 від 10 березня 2017 року.

  Пропозиції та зауваження, в письмовому вигляді, приймаються до 25 серпня 2017 року за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна 19а, каб 101.

  Відкрите обговорення (відкриті слухання) схвалення/затвердження Інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки відбудеться за місцем надання послуг ліцензіатом 29 серпня 2017 року о 11:00 за адресою: м. Кропивницький, вул. Озерна Балка, 3а, конференц-зал адміністративного корпусу.

  Обґрунтування щодо необхідності схвалення/затвердження інвестиційної програми ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2017-2020 роки  Інвестиційна програма на 2016 рік

  Згідно «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 14.12.2012 р. № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 р. № 381 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2013 р. за № 98/22630, суб’єктам природних монополій, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення за регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів цими суб’єктами, необхідно розробляти, погоджувати та затверджувати інвестиційну програму.

  ОКВП “Дніпро-Кіровоград” відповідно до вищевказаного розроблено інвестиційну програму на 2015 рік.

  Рішенням Кіровоградської обласної ради №81 від 20 травня 2016 року дана Інвестиційна програма погоджена та надана на схвалення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.  Інвестиційна програма на 2015 рік

  Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 236 від 27 лютого 2015 року схвалено Інвестиційну програму ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2015 рік у сумі 9524,86 тис. грн.(без урахування ПДВ).  Інвестиційна програма на 2014 рік

  Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 306 від 20 грудня 2013 року схвалено Інвестиційну програму ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на 2014 рік у сумі 26722,13 тис. грн.(без урахування ПДВ).