Перевірка стану особового рахунку

Оплата платіжною картою

Бланки платіжних квитанцій

Рішення Кіровоградської обласної ради

Урядовий портал

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Кіровоградська обласна рада

Кіровоградська обласна державна адміністрація

ГАРЯЧА ЛІНІЯ Голови ОДА

ВАКАНСІЇ

Invitation for Bids

Date: December 04, 2017

Loan No:8391-UA and TF017112

IFB No: KRD-IFB-09

1. Ukraine has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in various currencies towards the cost of Second Urban Infrastructure Project (UIP2). It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for Automation and telemetry system.


Invitation for Bids

Date: December 07, 20177

Loan No:8391-UA and TF017112

IFB No: KRD-IFB-08

1. Ukraine has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in various currencies towards the cost of Second Urban Infrastructure Project (UIP2). It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for Kirovohrad wastewater treatment plant - reconstruction.


Запрошення до участі в конкурсних торгах

Дата: 19 червня 2017 року

Позика No: 8391-UA та TF017112

KRD-IFB-06

1.Україна отримала фінансування від Міжнародного Банку реконструкції та розвитку (МБРР) в різній валюті за рахунок коштів Проекту розвитку міської інфраструктури – 2 (РМІ-2). Передбачається, що частина коштів цієї позики буде використана для здійснення правомочних платежів за контрактом Реконструкції водопровідних насосних станцій.


Invitation for Bids

Date: June 19, 2017

Loan No:8391-UA and TF017112

IFB No: KRD-IFB-06

1. Ukraine has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in various currencies towards the cost of Second Urban Infrastructure Project (UIP2). It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for Reconstruction of Water Pump Stations.


Запрошення до участі в торгах

Дата: 03 жовтня 2016

Позика No: 8391-UA та TF017112

ЗУТ No: KRD-IFB-02

1. Україна отримала позику від Міжнародного Банку реконструкції та розвитку (МБРР) в різній валюті за рахунок коштів Проекту розвитку міської інфраструктури – 2 (РМІ-2). Передбачається, що частина коштів цієї позики буде використана для здійснення правомочних платежів за контрактом для Проектування, постачання та монтажу Дніпровської водоочисної станції.


Invitation for Bids

Date: October 03, 2016

Loan No:8391-UA and TF017112

IFB No: KRD-IFB-02

1. Ukraine has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in various currencies towards the cost of Second Urban Infrastructure Project (UIP2). It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for Design, supply and install of Dniprovska water treatment plant.


Запрошення до участі в торгах

Дата: 30 червня 2016 рік

Позика No: 8391-UA та TF017112

ЗУТ No: KRD-IFB-07

1. Україна отримала фінансування від Міжнародного Банку реконструкції та розвитку (МБРР) в різній валюті за рахунок коштів Проекту розвитку міської інфраструктури – 2 (РМІ-2). Передбачається, що частина коштів цієї позики буде використана для здійснення правомочних платежів за контрактом для Реконструкції каналізаційних насосних станцій в місті Кіровограді.


Invitation for Bids

Date: June 30, 2016

Loan No:8391-UA and TF017112

IFB No: KRD-IFB-07

1. Ukraine has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in various currencies towards the cost of Second Urban Infrastructure Project (UIP2). It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for Reconstruction of Wastewater Pump Stations in the city of Kirovohrad.


Запрошення до участі в торгах

Україна

Проект розвитку міської інфраструктури -2 (РМІ2)

Позика №.: 8391-UA та TF017112

Назва Контракту: Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення міста Кіровоград

Довідковий №.: KRD-IFB-03


Invitation for Bids

Ukraine

Second Urban Infrastructure Project (UIP2)

Loan No.: 8391-UA and TF017112

Contract Title: Reconstruction of municipal water and waste water pipelines in the city of Kirovohrad

Reference No.: KRD-IFB-03


Запрошення до участі в торгах

Україна

Проект розвитку міської інфраструктури -2 (РМІ2)

Позика No.: 8391-UA та TF017112

Назва Контракту: Закупівля лабораторного обладнання (водопостачання та водовідведення)

Довідковий №: KRD-IFB-04


Invitation for Bids

Ukraine

Second Urban Infrastructure Project (UIP2)

Loan No.: 8391-UA and TF017112

Contract Title: Procurement of laboratory equipment (water and wastewater)

Reference No. KRD-IFB-04


Запрошення до участі в торгах

Україна

Проект розвитку міської інфраструктури -2 (РМІ - 2)

Позика №.: 8391-UA та TF017112

Назва Контракту: Закупівля спеціальної техніки

Довідковий №. KRD-IFB-05


Invitation for Bids

Ukraine

Second Urban Infrastructure Project (UIP2)

Loan No.: 8391-UA and TF017112

Contract Title: Procurement of special machinery

Reference No. KRD-IFB-05


ЗАПИТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ– ВИБІР ФІРМ)

Країна:Україна
Проект:Розвиток міської інфраструктури - 2 (РМІ-2)
Позика No.:8391-UA та TF017112

Заголовок Завдання: Передконтрактні послуги та нагляд за будівництвом для ППтаМ.

Довідковий No. (згідно Плану закупівель): KRD-QCBS-01


Цей запит для вираження інтересу наслідує Загальне повідомлення про закупівлі (ЗПЗ) для цього проекту, який з'явився в UN Development Business, виданий 5 серпня, 2014 року.

Україна отримала фінансування від Світового Банку за рахунок коштів Другого Проекту розвитку міської інфраструктури (РМІ-2), та має намір використати частину коштів на консультаційні послуги, для яких цей запит для вираження інтересу виданий.

Консультаційні послуги (“Послуги”) включають: Передконтрактні послуги та нагляд за будівництвом для Проектування, постачання та монтажу в місті Кіровограді та області: (a) Проектування, постачання та монтаж водопровідних очисних споруд “Дніпровська” у Світловодську з розрахованою продуктивністю 168.000м3/добу (буде реконструйовано до 100.000 м3/добу); (b) Проектування, постачання та монтаж станції очищення стічних вод міста Кіровоград з розрахованою продуктивністю 60.000м3/добу; (c) Проектування, постачання та монтаж автоматичної та телеметричної системи усіх об'єктів Обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”.

Послуги будуть обов'язковими протягом періоду не більше ніж сорок шість (46) місяців, починаючи з грудня 2015 року.

Обласне Комунальне Виробниче Підприємство “ДНІПРО-КІРОВОГРАД” запрошує правомірні консультаційні фірми (“Консультантів”) висловити свою зацікавленість у наданні Послуг. Зацікавлені Консультанти повинні надати інформацію, яка підтверджує, що у них є необхідні кваліфікації та відповідний досвід для виконання послуг. Список критеріїв наступний:

  • досвід роботи не менше 10 років у цивільному будівництві в галузі водопостачання та санітарії;
  • загальний досвід і кваліфікація персоналу компанії;
  • принаймні, два завдання аналогічного характеру протягом останніх 5 років.

Увага зацікавлених Консультантів звертається на пункт 1.9 Керівництва Світового Банку: «Відбір та найм консультантів за кошти позик МБРР та кредитів і грантів МАР позичальниками Світового Банку» в редакції від січня 2011 року зі змінами від липня 2014 року (“Керівництва Консультантам”), в якому викладається політика Світового банку щодо конфлікту інтересів.

Консультанти можуть об'єднуватися з іншими фірмами у формі спільного підприємства або суб-консультантів для підвищення їх кваліфікації.

Консультант буде обраний у відповідності з відбором, основаним на основі методу відбору Консультантів за якістю та вартістю, як зазначено в Керівництві Консультантам.

Додаткова інформація може бути отримана за вказаною нижче адресою в робочі години з 08:00 до 17:00 за місцевим часом.

Вирази інтересу повинні бути доставлені у письмовій формі за вказаною нижче адресою (особисто або поштою, факсом або електронною поштою) до 1 вересня 2015 року, на адресу, вказану нижче:


Обласне комунальне виробниче підприємство “ДНІПРО_КІРОВОГРАД”

До уваги: Кравченко Роман, Керівник групи впровадження

Адреса: вулиця 50 років Жовтня, 19-а

Поверх/Кабінет: 3ій поверх, Кабінет групи впровадження

Місто: Кіровоград

Поштовий індекс: 84313

Країна: Україна

Телефон: + 38 (0522) 33 07 94

Номер факсу: +38 (0522) 33 07 94

E-mail: invest@dnipro-kirovograd.com.ua


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES– FIRMS SELECTION)

Country:Ukraine
Project:Second Urban Infrastructure Project (UIP-2)
Loan No.:8391-UA and TF017112

Assignment Title: Pre-contract services and construction supervision for DS&I

Reference No. (as per Procurement Plan): KRD-QCBS-01


This request for expressions of interest follows the General Procurement Notice (GPN) for this project that appeared in UN Development Business issue of August 5, 2014.

Ukraine has received financing from the World Bank toward the cost of the Second Urban Infrastructure Project (UIP-2), and intends to apply part of the proceeds for consulting services for which this request for expression of interest is issued.

The consulting services (“the Services”) include: Pre-contract services and construction supervision for the water supply and sanitation projects in in Kirovohrad City and Region that include: (a) Design, supply and install of “Dniprovska” water treatment facilities in Svitlovodsk with designed capacity of 168.000m3/day (to be reconstructed to 100.000 m3/day); (b) Design, supply and install of Kirovohrad City wastewater treatment plant with designed capacity of 60.000m3/day; (c) Design, supply and install of automation and telemetry system of all Regional Utility Production Company “DNIPRO-KIROVOHRAD” facilities.

The services will be required over a period of not exceeding forty six (46) months expected starting date December 2015.

Regional Utility Production Company “DNIPRO-KIROVOHRAD” now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

The shortlisting criteria are:

  • At least 10 years’ experience in civil engineering in the water supply and sanitation sector;
  • General experience and qualification of the company personnel;
  • At least two assignments of a similar nature during the last 5 years.

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011 and revised July 2014 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub-consultancy to enhance their qualifications.

A Consultant will be selected in accordance with the selection based on the Consultants Quality- and Cost-Based Selection method (QCBS) as set out in the Consultant Guidelines.

Further information can be obtained at the address below during office hours from 08:00 to 17:00 local time.

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by September 01, 2015 to the address referred below:


Regional Utility Production Company “DNIPRO-KIROVOHRAD”

Attention: Mr. Roman Kravchenko, Head of Task Team

Street Address: 19-a 50 Rokiv Zhovtnia Street

Floor/Room number: 3rd Floor, Room of Task Team for Implementation

City: Kirovohrad

ZIP Code: 25009

Country: Ukraine

Telephone: + 38 (0522) 33 07 94

Facsimile number: +38 (0522) 33 07 94

E-mail: invest@dnipro-kirovograd.com.ua