Перевірка стану особового рахунку

Оплата платіжною картою

Бланки платіжних квитанцій

Рішення Кіровоградської обласної ради

Урядовий портал

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Кіровоградська обласна рада

Кіровоградська обласна державна адміністрація

ГАРЯЧА ЛІНІЯ Голови ОДА

ВАКАНСІЇ

Згідно положень ст. 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» договір на послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з водовідведення, що укладається виконавцем із споживачем-фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, є договором приєднання.

Згідно ст. 634 Цивільного кодексу України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград» розміщує форму (бланк) договору про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення як договір приєднання.

В розміщеному бланку договору, підприємством враховано вимоги чинного законодавства, які ставляться до даного виду договору,та передбачено всі його істотні умови встановлені ст.26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Типовим договором про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води і водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.

При цьому, підприємство не звузило коло своїх обов’язків та не розширило свої права у порівнянні з обов’язками та правами, покладеними на Виконавця, а виключно конкретизувало умови що стосуються зазначення чіткого об’єкта надання послуг, порядку оплати за надані послуги (зокрема у випадку зміни тарифів та виходу з ладу лічильника, проведення перерахунку плати тощо).

За формою розміщеного бланку договору про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення укладаються письмові договори з кожним споживачем послуг.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ
ПОСЛУГ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
№ ДОГОВОРУ (№ ОСОБОВОГО/РАХУНКУ) __________________

м. Кіровоград «__» _____201__ р.

Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград», далі – Виконавець, особі директора __________________________ВКГ ________________________, що діє на підставі довіреності № _________від _________ року, і громадянин(ка) ________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(ПІБ, серія та № паспорту, ІПН, що мешкає за адресою)

(далі - Споживач), з іншої сторони,керуючись Законом України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-III, Законом України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875-ІV від 24.06.2004р., Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630 (далі – Правила № 630), Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених Наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 5 липня 1995 року № 30 із змінами та доповненнями, уклали цей договір на надання послуг з централізованого питного водопостачання та водовідведення (далі – Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується надавати Споживачеві вчасно та відповідної якості послуги централізованого питного водопостачання та водовідведення (далі-Послуги), а Споживач зобов'язується своєчасно оплачувати надані Послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах Договору.

1.2. Адреса об’єкту за яким надаються послуги: вул._____________________________________
________________________________________________________________________(далі – Об’єкт)

1.3. Суб’єкти користування Послугами:

ПІБДата народженняДата реєстраціїКатегорія пільги% пільгиДата надання пільги

1.4. Транспортні засоби (кількість)__________________.

1.5. Присадибне господарство:

Найменуванням2л/добуРазом

1) Загальна площа землеволодіння

2) Площа зелених насаджень, саду, огороду(відкритий грунт)

3) Площа літніх теплиць

4) Площа зимових теплиць

5) Об’єм басейну (басейнів)

6) Утримання худоби

1.6. Характеристика засобів обліку

Дата встановлення (опломбування)Тип, калібрЗаводський номерПочаткові (поточні, контрольні) показання приладуМісце встановленняДата останньої держпе-ревіркиДата періодичної держперевірки

1.7. Послуги надаються Споживачу безперебійно або згідно із затвердженим режимом водопостачання, за винятком часу перерв на:

- проведення в установленому порядку ремонтних і профілактичних робіт Виконавцем за графіком, погодженим з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад або місцевими державними адміністраціями;

- ліквідацію наслідків, пов'язаних з дією непереборної сили або аварією.

1.8. Виконавець повинен надати Споживачу Послуги, якість яких відповідає Державним нормативам, зокрема вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.

2. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ

2.1. Оплата Послуг здійснюється Споживачем відповідно до тарифів, діючих на момент отримання Послуг, затверджених органом, уповноваженим на те законодавством України.

У випадку зміни тарифів, оплата Послуг здійснюється Споживачем по новим тарифам без зміни інших умов Договору. При цьому Виконавець повідомляє про зміну таких тарифів через засоби масової інформації у строки визначені Законом України «Про житлово-комунальні послуги».

У разі зміни даних визначених в п. 1.3 цього Договору, що впливають на розмір плати за послуги ( в тому числі зміна кількості мешканців, підвищення рівня благоустрою будинків, розміру поливної площі, площі теплиць, придбання або відчуження автомобіля, а також інші випадки зміни кількості спожитої води Споживачем), зміни до Договору вносяться за погодженням із Споживачем шляхом підписання додаткової угоди.

2.2. Тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення на момент укладення Договору складає :

- на послуги з централізованого водопостачання – ______ грн. за 1 куб. м;

- на послуги з централізованого водовідведення – ______ грн. за 1 куб. м.

3. ОПЛАТА НАДАНИХ ПОСЛУГ

3.1. Розрахунковим місяцем за надані послуги є календарний місяць, в якому здійснюється надання Послуг за Договором.

3.2. Оплата Послуг за Розрахунковий місяць повинна бути здійснена Споживачем шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця не пізніше 20 числа наступного за Розрахунковим місяцем.

Плата за надані послуги вноситься на рахунки Виконавця із спеціальним режимом використання, а саме:

р/р№ _________________________для сплати послуг водопостачання

р/р № ________________________для сплати послуг водовідведення в КРУ ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО 323583, код за ЄДРПОУ 03346822

3.3. Плата за надані послуги справляється за показниками засобів обліку у порядку і строки встановлені даним Договором.

У разі відсутності у квартирі чи/або на вводі до будинку приладу обліку, плата за Послуги проводиться згідно з установленими нормативами (нормами) водоспоживання та водовідведення, з розрахунку на кількість мешканців та на ведення особистого підсобного господарства.

3.4. Виконавець і Споживач не мають права відмовитись від розрахунків по показникам засобів обліку. Оплата Послуг за показаннями засобів обліку провадиться лише у разі здійснення обліку в усіх точках розбору питної води. Справляння плати за нормативами (нормами) споживання за наявності засобів обліку без урахування їх показань не допускається.

3.5. Об’єми витрат води на полив розраховуються згідно затвердженої методики корегування об’ємів води на полив в приватному секторі в залежності від зволоженості в поливний період; а при наявності водолічильника – за його показаннями

3.6. У разі розрахунків мешканців приватного сектора за показаннями приладів індивідуального обліку води, весь об’єм спожитої води нараховується як для господарсько-побутових потреб та господарську діяльність, з врахуванням об’ємів на водовідведення (за наявність).

3.7. Засоби обліку води, встановлені на вводі будинку, підлягають періодичній повірці представником Держспоживстандарту з встановленням пломби з перевірочним тавром у строк, що не перевищує одного місяця. Термін міжповірочного інтервалу повірки засобів обліку встановлюється ДП „Укрметртестстандарту”. Засоби обліку, що не мають відповідного тавра Держспоживстандарту, до встановлення та експлуатації не допускаються.

3.8 В разі проведення періодичної повірки засобів обліку, нарахування обсягів спожитих Послуг в поточному місяці здійснюється згідно із середньомісячними показниками засобів обліку за попередні три місяці. При перевищенні терміну повірки – 1 місяць, нарахування виконується по розрахованим нормативам (нормам) водоспоживання.

3.9 В разі несправності засобів обліку води, нарахування (плата) за Послуги з моменту виявлення, виконується згідно з нормативами (нормами) споживання.

3.10 Встановлення, ремонт та повірка водолічильників виконується за рахунок Споживача, крім випадку включення вказаних витрат до тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення Виконавця.

3.11 У разі наявності перерв у наданні Послуг, що перевищують допустимий строк, проводиться перерахунок їх оплати згідно Постанови КМУ за № 151 від 17.02.2010р. «Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості»

3.12 У разі отримання права на пільги, Споживач подає письмову заяву та документи, що його підтверджують. Оплата за Послуги з урахуванням пільг нараховується з дати подання документів, що підтверджують право на пільгу.

4. ПІЛЬГИ

4.1 Перелік мешканців, на яких проводиться нарахування за Послуги водопостачання та водовідведення (при наявності) з урахуванням пільг:

П І БСтупінь споріднення№ пільгового посвідчення№, серія паспорту№ ідентифікаційного коду

4.2 Пільга на ведення підсобного господарства, ведення господарської діяльності та полив прибудинкової території, зелених насаджень і городів не поширюється.

4.3 У разі споживання Послуг пільговою категорією Споживачів за показаннями лічильників, об’єм спожитої води для господарсько-побутових потреб осіб, розподіляється пропорційно кількості мешканців будинку. Пільги Споживачам з оплати Послуг надаються на частку, отриману після такого розподілу за фактичними витратами, але не вище нормативів (норм) споживання, визначених законодавством. Якщо спожитий об’єм Послуг, зафіксований лічильником, перевищує встановлену норму, різниця оплачується по діючому тарифу без врахування пільги.

4.4 У разі отримання адресної безготівкової субсидії або іншого виду державної соціальної допомоги, Споживач вносить плату за надані Послуги у встановленому законодавством порядку.

4.5 У разі оформлення Споживачем субсидії, розрахунок Послуги виконується в межах призначеного обов'язкового платежу. За перевищення встановлених норм (при наявності приладів обліку), різниця між фактичним споживанням Послуг і встановленими нормами Споживачі повинні сплачувати на загальних засадах. В разі зменшення/збільшення об'єму водовикористання, Споживач зобов'язаний виконувати звіряння взаємних розрахунків з управлінням соціального захисту населення. В літній період додатково нараховується об'єм на полив прибудинкових територій.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. проводити технічні та профілактичні огляди водопровідних і каналізаційних мереж Споживача, знімати контрольні показники засобів обліку на них та виявляти нераціональне використання води питної;

5.1.2. вносити за погодженням із Споживачем відповідні зміни до Договору, пов'язані з виявленням нових даних, на підставі підтверджуючих документів, які впливають на розмір платежів (кількість мешканців, підвищення рівня благоустрою будинків, розміру поливної площі, площі теплиць, придбання або відчуження автомобіля, а також інші випадки зміни кількості спожитої води Споживачем) шляхом підписання додаткової угоди;

5.1.3. припиняти надання Послуг у разі прострочення оплати понад 2- х місяців до ліквідації заборгованості та оплати Споживачем робіт з припинення та відновлення надання Послуг;

5.1.4. вимагати від Споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних Послуг;

5.1.5. вимагати від Споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням Послуг, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт;

5.1.6. доступу до приміщення споживача для ліквідації аварій, у тому числі несанкціонованого, відповідно до встановленого законом порядку усунення недоліків у роботі санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного та профілактичного огляду і перевірки показань квартирних засобів обліку води відповідно до законодавства;

5.1.7. у разі виникнення сумнівів щодо правильності показань квартирних засобів обліку води звернутися до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану та метрологічної повірки.

5.2. Виконавець зобов'язаний:

5.2.1. забезпечувати вчасне та відповідної якості надання Послуг згідно із законодавством та умовами Договору;

5.2.2. надавати Споживачеві в установленому законодавством порядку інформацію про перелік Послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання Послуг, їх споживчі властивості;

5.2.3. на вимогу Споживача ознайомити його з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних Послуг;

5.2.4. розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати за Послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження кількісних і якісних показників.

5.2.5. у разі планових перерв у наданні Послуг або перерв, пов'язаних з аваріями на зовнішніх чи внутрішніх водопровідних/каналізаційних мережах, понад допустимі терміни перераховувати розмір плати за ці Послуги;

5.2.6. своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням Послуг, що виникли з його вини;

5.2.7. за письмовою заявою Споживача припиняти надання (нарахування) Послуг з питного водопостачання (у разі наявності технічної можливості) на період тимчасової відсутності Споживача та членів його сім'ї та відновити надання відповідних Послуг шляхом зняття пломб, за власний рахунок, протягом доби з моменту звернення Споживача;

5.2.8. забезпечувати за заявою Споживача взяття на абонентський облік у тижневий строк засобів обліку;

5.2.9. відшкодовувати збитки, завдані майну, житловому приміщенню, та шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю Споживача внаслідок наявності недоліків у наданні Послуг, у розмірі і порядку, визначених законодавством;

5.2.10. повідомляти споживача про плановану перерву в наданні послуг через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її настання (крім перерви, що настає внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини та часу перерви в наданні послуг;

5.2.11. відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття протягом доби пломб із запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу);

5.2.12. своєчасно проводить підготовку будинку і його санітарно-технічного та інженерного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період виконавець послуги з утримання будинку та при будинкової території;

5.2.13. інформувати споживача протягом доби з дня виявлення недоліків у роботі внутрішньобудинкових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разі його особистого звернення - невідкладно), про причини та очікувану тривалість зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини порушення якісних показників надання послуг;

5.2.14. усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством і цим договором;

5.2.15. вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх виконання;

5.2.16. сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і цим договором;

5.2.17. інформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або аварійно-диспетчерської служби;

5.2.18. контролювати установлені міжповіркові інтервали квартирних засобів обліку

5.2.19. за власний рахунок проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт (у тому числі, демонтаж, транспортування та монтаж) у разі включення вказаних витрат до тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення;

5.2.20. проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньо будинкових систем багатоквартирного будинку із складанням відповідного акта;

5.2.21. узгодити із Споживачем не пізніше за три робочих дні до проведення планових робіт всередині житлового приміщення час доступу до такого приміщення з наданням йому відповідного письмового повідомлення;

5.2.22. утримувати внутрішньо будинкові мережі у належному технічному стані, здійснювати їх обслуговування та ремонт у разі перебування вказаних мереж на балансі Виконавця;

5.2.23. звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

5.2.24. проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному цим договором;

5.2.25. виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства та цього договору;

5.3. Споживач має право на:

5.3.1 отримання вчасно та відповідної якості Послуги згідно із законодавством та умовами договору;

5.3.2 несплату вартості Послуг за час тимчасової відсутності Споживача та членів його сім’ї за умови відключення Виконавцем питної води і опломбування запірних вентилів на вводі у приватний будинок, та відновлення Послуг шляхом зняття пломб за письмовим зверненням Споживача.

5.3.3 зменшення розміру плати за Послуги у разі тимчасової відсутності Споживача та/або членів його сім'ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

5.3.4 перевірку кількісних, якісних показників надання Послуг (якість і тиск води) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

5.3.5 зменшення розміру плати внаслідок надання Послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання. У разі порушення Виконавцем умов договору, Споживач викликає представника Виконавця для складання та підписання акта-претензії Споживача, в якому зазначаються строки, види порушень кількісних і якісних показників Послуг, тощо;

5.3.6 встановлювати за власний рахунок засоби обліку та взяття їх на абонентський облік Виконавця;

5.3.7 на ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних Послуг;

5.3.8 на внесення за погодженням Виконавця у договір змін, що впливають на розмір плати за Послуги;

5.3.9 усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні Послуг протягом встановлених термінів;

5.3.10 звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

5.3.11 укласти з Виконавцем окремий договір на виконання робіт по заміні або ремонту технічно несправних санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та квартирних засобів обліку;

5.4. Споживач зобов'язаний:

5.4.1 своєчасно, в установлений Договором термін, оплачувати надані Послуги;

5.4.2 зберігати проектне рішення, виконавчі креслення на приєднання до мереж централізованого питного водопостачання та водовідведення;

5.4.3 при наявності пристроїв обліку холодної води, щомісяця знімати їх показання, надавати контрольні показники в телефонному режимі та в квитанціях, оплачувати надані Послуги за цими показниками і встановленими тарифами, своєчасно виконувати державну перевірку водолічильників за власний рахунок;

5.4.4 у разі придбання або відчуження домоволодіння, зміни благоустрою житлового будинку, кількості мешканців, розміру поливної площі, площі теплиць, придбання або відчуження автомобіля, а також у разі інших змін, що вплинуть на об’єм Послуг, Споживач зобов'язаний у місячний строк з моменту виникнення змін, повідомити про це Виконавця та переоформити Договір та/або здійснити перерахунок об’єму споживаної води. При цьому Споживач повинен подати підтверджуючі документи (домову книгу прописки, технічний паспорт на жилий будинок, проектну документацію на водопровідний ввід або каналізаційні стоки, довідки тощо);

5.4.5 у разі наявності пільг на оплату комунальних Послуг, Споживач повинен своєчасно надавати Виконавцю письмову заяву та документи, (на початок року), які підтверджують право на пільгу. Оплата за Послуги з урахуванням пільг нараховується з дати подання документів, що підтверджують права на пільгу;

5.4.6 повідомляти Виконавця про всіх осіб, які тимчасово, більше одного місяця на рік, або постійно проживають у будинку, а також про всі зміни у стані підсобного господарства і санітарно-технічного обладнання будинку протягом місяця з моменту настання таких змін;

5.4.7 раціонально використовувати воду за прямим призначенням.

5.4.8 не допускати підключення, до мереж водопостачання та водовідведення, і використання побутових приладів та обладнання, які не відповідають вимогам безпеки експлуатації та санітарно-гігієнічним нормативам.

5.4.9 допускати у приміщення представників Виконавця, а також спеціалізованих підприємств (за наявності відповідних посвідчень) для проведення оглядів технічного стану санітарно-технічного обладнання, виконання ремонтних робіт з 800 до 2200 год. та ліквідації аварій – цілодобово;

5.4.10 при проведенні обстеження надавати представникам Виконавця технічний паспорт домоволодіння, домову книгу, проект та виконавче креслення на приєднання до мереж централізованого питного водопостачання та водовідведення;

5.4.11 при виявленні на водопровідних і каналізаційних спорудах вуличної мережі та домових вводах пошкоджень та несправностей, негайно повідомити про це Виконавця, вживши заходів для огородження місць пошкоджень до приїзду аварійної бригади;

5.4.12 у разі втрати права на пільги повідомляти про це Виконавця у десятиденний строк;

5.4.13 своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням Послуг, що виникли з його вини;

5.4.14 забезпечити цілісність засобів обліку, пломб і з'єднань водолічильника, запірної арматури, манометра, термометрів і іншого устаткування водомірного вузла;

5.4.15 за власний рахунок проводити роботи по встановленню, ремонту та періодичній повірці водолічильників; крім випадку включення вказаних витрат до тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення Виконавця;

5.4.16 своєчасно проводити підготовку квартири (будинку садибного типу) і його санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

5.4.17 у разі встановлення виконавцем факту несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 Виконавець несе відповідальність згідно до законодавства України за невиконання або неналежне виконання умов ДОГОВОРУ.

6.2 У випадку несвоєчасного надання даних за умовами Договору, Споживач зобов'язаний відшкодувати Виконавцю заподіяні таким ненаданням збитки.

6.3 За несвоєчасну (згідно пункту 3.2. Договору) оплату Послуг, Споживач зобов'язаний сплатити Виконавцю, крім суми заборгованості, пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

6.4 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

6.5 Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, що виникли після укладання Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, воєнні дії. Термін виконання зобов'язань продовжується на термін дії форс-мажорних обставин. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-Промисловою палатою. Термін для повідомлення між Сторонами про настання таких обставин - 14 днів з моменту їхнього виникнення.

7. ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ, В ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ ВІД ВИКОНАВЦЯ СПОЖИВАЧЕВІ

7.1 Точками розподілу, в яких здійснюється передача Послуг від Виконавця Споживачеві та розмежування відповідальності за стан і експлуатацію водопровідних та каналізаційних мереж є:

у багатоквартирному будинку:

- з водопостачання – водорозбірні крани (душова сітка);

- з водовідведення – зливовий отвір санітарно-технічних приладів;

у приватному будинку/садибного типу – місцеве підключення мереж будинку до центральної мережі.

8. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1 У разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв'язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в цьому договорі.

У повідомленні зазначається прізвище, ім'я та по батькові, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов'язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов'язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім'я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.

8.2 Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов'язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

8.3. Представник виконавця, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов'язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні споживача представник виконавця повинен з'явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.

8.4. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об'єднання споживачів. За результатами проведення повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об'єднання споживачів.

8.5 У разі порушення Виконавцем умов Договору, Споживач викликає представника Виконавця для складання та підписання акта-претензії Споживача, в якому зазначаються строки, види порушень кількісних і якісних показників Послуг тощо.

8.6 Представник Виконавця повинен з’явитися на виклик Споживача не пізніше двох робочих днів.

8.7 Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їх підписами. У разі неприбуття представника Виконавця у визначений договором строк або необґрунтованої відмови від підписання, акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали, не менш як два Споживачі.

8.8 Акт-претензія подається Виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.

8.9 Виконавець може відмовити Споживачеві в задоволенні його претензій щодо відхилення кількісних і якісних показників Послуг на підставі:

- показань реєстраційних технічних засобів, атестованих і опломбованих відповідними органами Держспоживстандарту;

- правильності показань засобів обліку води і теплової енергії;

- аналізу якості води.

8.10 У разі обґрунтованості претензій Споживача витрати, пов’язані з їх перевіркою, відшкодовуються Виконавцем, у разі необґрунтованості – Споживачем.);

8.11 Спори між сторонами розв’язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1 Договір діє з моменту його підписання по 31.12. 20___року.

9.2 Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення його строку однією із сторін не буде письмово заявлено про розірвання або необхідність перегляду.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1 При відсутності контрольних показників квартирного (будинкового) лічильника, показників наданих споживачем (відсутність споживача, неможливість контролеру перевірити показники лічильника, що пов’язано з режимом роботи споживача тощо) виконавець нараховує плату за середнім споживанням води згідно показників лічильника за попередні три місяці.

10.2 Споживач, якому нараховується плата за послуги згідно квартирних (будинкових) засобів обліку води, при виїзді з міста на тривалий час або зміні місця проживання тощо - письмово повідомляє виконавця з зазначенням терміну відсутності або письмово звертається з заявою про опломбування запірних вентилів.

При невиконанні вищевказаних вимог плата нараховується згідно п 10.1.цього договору.

10.3 При не допуску в квартиру (будинок), відмові в огляді засобу обліку води з боку споживача представнику виконавця (про що складається акт представником виконавця), споживання води визнається безобліковим і нарахування плати здійснюється за нормами споживання з моменту недопуску (відмови).

10.4 Перерахунок плати за надані послуги водопостачання та водовідведення в разі: відсутності споживача або членів його родини в зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, проходженням військової служби, відбуванням покарання здійснюється на підставі підтверджуючих довідок.

10.5 Плата за полив площ зелених насаджень, саду городу будинків садибного типу, що необладнані засобами обліку води, нараховується на підставі даного договору, даних технічного паспорту про площу зелених насаджень, саду, городу та/або акту про визначення площі поливу, складеного представником Виконавця в установленому порядку.

10.6 Плата за полив зелених насаджень, саду, городу будинків садибного типу, що необладнані засобами обліку води нараховується з травня по серпень включно.

Споживач, який не погоджується з даним порядком нарахування плати за полив присадибної ділянки зобов’язаний встановити лічильник. Зменшення чи перерахунок плати за водопостачання з мотивів невикористання поливу площ зелених насаджень, саду, городу – не допускається.

10.7 У разі, якщо в приміщенні квартирі (будинку садибного типу), не обладнаному засобом обліку, відсутні зареєстровані мешканці, а запірний вентиль не є опломбованим, нарахування плати за водопостачання здійснюється згідно встановлених нормативів (норм) споживання на одну особу.

10.8 Усі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

10.9.Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу: один - для Споживача, інший – для Виконавця.

10.10 Всі зміни і доповнення до цього Договору, за виключенням змін передбачених абзацу 2 п.2.1 цього Договору, оформляються у вигляді додаткових угод, укладених в письмовій формі та підписаних Сторонами. Якщо Споживач або Виконавець протягом одного місяця з моменту направлення запропонованих змін на адресу Сторони зазначену в Договорі, не поверне належним чином оформлену додаткову угоду, зміни викладені в ній вважаються прийнятими обома Сторонами.

10.11. Телефони спеціального виклику у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій: 101.

Аварійні та ремонтні служби внутрішньобудинкових мереж

Кіровоградське ВКГ диспетчерська - 56-12-73, вул. Озерна Балка, 3А

Знам’янське ВКГ диспетчерська - 0523321113, 0523322999, вул. Жовтнева, 53

Олександрійське ВКГ диспетчерська – 05235 7-23-65, п-кт. Леніна, 66

Світловодське ВКГ диспетчерська – 05236 15-05, вул. Заводська, 5а


Органи, які відповідно до законодавства здійснюють контроль за дотриманням правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення:


центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, телефон 278-83-90


територіальний орган Держінспекції захисту прав споживачів: Інспекція з питань захисту прав споживачів у Кіровоградській області

адреса м. Кіровоград, вул. Преображенська, 2, телефон 22-26-53


структурний підрозділ з питань житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації: Департамент житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації

адреса м. Кіровоград, вул. Дворцова 64/53, к.501 телефон 24-15-90


виконавчий комітет міської, сільської, селищної ради:

виконавчий комітет Кіровоградської міської ради адрес:а м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41, телефон: 24-15-55

виконавчий комітет Знам’янської міської ради адреса м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 19, телефон: 2-30-85

виконавчий комітет Олександрійської міської ради адреса м. Олександрія, п-кт. Леніна, 59, телефон: 7-10-01

виконавчий комітет Світловодської міської ради адреса м. Світловодськ, вул.. Леніна, 14, телефон: 2-75-79


11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН.

Виконавець

Споживач

Обласне комунальне виробниче підприємство
“Дніпро-Кіровоград”,

25009 м. Кіровоград, вул. 50-років Жовтня, 19а,

р/р № _______________ (для оплати послуг водопостачання)

Прізвище, Ім'я, По батькові

р/р № _______________ (для оплати послуг водовідведення)

в КРУ ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО 323583,

код 03346822, тел. 33-07-94

Серія, номер паспорта Ким, коли виданий

Директор

_________________ ВКГ

Ідентифікаційний номер

ОКВП «Дніпро-Кіровоград»

____________________

Адреса (індекс, вулиця, будинок, квартира)