Фізичним особам

ПОВІДОМЛЕННЯ від 10.02.2022 про публічну пропозицію (оферту) ОКВП «Дніпро-Кіровоград» про укладення
ПУБЛІЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ
про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

10 лютого 2022

З метою дотримання Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Правил надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 690 від 05.07.2019 року (із змінами внесеними згідно з Постановою КМ № 85 від 02.02.2022), у зв’язку з впроваджено нових форм типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення ( в тому числі публічного індивідуального договору), керуючись нормами ч. 5 ст. 13 та ч. 7 ст. 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»), ст. ст. 633, 634 Цивільного Кодексу України, обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград» публікує цю публічну пропозицію (оферту) про укладення ПУБЛІЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення для споживачів – власників (співвласників, користувачів) житлових та нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку, а також власників (користувачів) індивідуальних (садибних) житлових будинків форми яких наводяться нижче в залежності від виду послуг які надаються підприємством споживачу.

Нові форми типового договору є публічними. Умови Договорів встановлюються однаковими для всіх споживачів, а договір не потребує двостороннього підписання сторонами письмової форми договору, а може бути укладений за спрощеною процедурою лише шляхом приєднання споживача до запропонованого договору в цілому. У зв’язку з тим, що даний Договір є договором приєднання, його умови не підлягають узгодженню зі стороною, що приєднується (споживачем).

Фактом приєднання споживача до умов індивідуального договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка за надані послуги, факт отримання послуг (п. 14 Правил надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 690 від 05.07.2019 року)

Відповідно до ч. 5 ст. 13 та ч. 7 ст. 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» договір вважається укладеним, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на веб-сайті ОКВП «Дніпро-Кіровоград» (https://dnipro-kirovograd.com.ua/DogFiz):

Датою приєднання до умов Договору (акцептування договору) споживачем є 10 березня 2022 року. З вказаної дати Споживач та Виконавець (ОКВП «Дніпро-Кіровоград») набувають всіх прав та обов'язків за відповідним Договором в залежності від послуг які надаються підприємством споживачу та несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинним законодавством України.

Договори на централізоване водопостачання та/або водовідведення для споживачів в багатоквартирному будинку

Договори на централізоване водопостачання та/або водовідведення в приватному секторі